Informació legal sobre la Cambra

La Cambra Oficial de Comerç, Indústria i Navegació de Sant Feliu de Guíxols és una corporació de dret públic que es regeix per la Llei 3/1993, de 22 de març, bàsica de les cambres oficials de comerç, indústria i navegació i la Llei 14/2002, de 27 de juny, de les cambres oficials de comerç, indústria i navegació de Catalunya i del Consell General de les Cambres.

Propietat intel·lectual i industrial

Aquest lloc web i tots els seus continguts, incloent-hi els textos, documents, fotografies, dibuixos, representacions gràfiques, bases de dades, programes informàtics, així com logotips, marques, noms comercials, o altres signes distintius són propietat de la Cambra o de tercers que l’han autoritzada per a l’ús d’aquests continguts.

Tots els drets estan reservats. Tot accés a aquest lloc web resta subjecte a les condicions següents:

La Cambra no és responsable de la informació que es pot obtenir a través d’enllaços a sistemes externs.

La Cambra no garanteix que el web i el servidor estiguin lliures de virus i no es fa responsable dels danys causats per l’accés al web o per la impossibilitat d’accedir-hi.

En cap cas les galetes o altres mitjans de naturalesa anàloga que es puguin utilitzar serviran per emmagatzemar informació que permeti identificar la persona física usuària del web.

Compromís de protecció de dades i de compliment de la LSSICE

En compliment del que disposa l’article 5 de la Llei orgànica 15/1999 de 13 de desembre de protecció de dades de caràcter personal, la Cambra us informa que les dades de caràcter personal que ens proporcioneu quan empleneu el formulari que s’inclou en aquesta pàgina es recolliran en fitxers la responsable dels quals és la Cambra, i seran tractats amb la finalitat de poder prestar els serveis corporatius, també es poden incloure en llistes d’empreses sol·licitades per tercers que vulguin contactar amb persones o empreses de la demarcació de la Cambra, o que tinguin o hagin tingut algun tipus de relació amb la Cambra; i ser subministrades a persones, entitats o empreses, nacionals o estrangeres, el lloc de residència de les quals pot estar ubicat en països que no disposin d’una normativa de protecció de dades personals equivalent a l’espanyola. El fet d’emplenar aquest formulari implica que reconeixeu que la informació i les dades personals que ens indiqueu són vostres, exactes i certes.

L’usuari enregistrat conserva en tot moment la possibilitat d’exercitar els drets d’oposició, accés, rectificació i cancel·lació de dades. Així mateix, i de conformitat amb el que disposa la Llei 34/2002, d’1 de juliol de serveis de la societat de la informació i comerç electrònic, pot revocar en qualsevol moment el consentiment prestat a la recepció de comunicacions comercials. En cas de dubte, així com per exercir els drets esmentats, pot adreçar-se a la Cambra mitjançant correu electrònic (stfeliu@cambrescat.es), fax (972 32 54 50), o correu postal (Passeig del Mar, 40 – 17220 – Sant Feliu de Guíxols).